Zajęcia dodatkowe

Mając na uwadze rozwój zainteresowań dzieci, w przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia dodatkowe:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 do pobrania.

Zajęcia z psychologiem :

Prowadząca: Paulina Wardęcka

Język angielski

Prowadząca: 

Zajęcia z pielęgniarką:

Prowadząca: Renata Kordas

Język niemiecki:

Prowadząca: Agnieszka Chmielewska

Logoedia:

Prowadząca: Małgorzata Sadlak

Religia:

Prowadząca: Marcelina Kalinowska

Zajęcia rytmiczne.

Prowadząca: p. Żanetta Walkus

Koła zainteresowań prowadzone w grupach przez nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019.

Grupa III - Język angielski
Grupa IV - koło taneczne/koło zuchowe "Leśne Ludki"
Grupa V -  koło plastyczne (technika origami)
Grupa VI - koło kulinarne
Grupa VIII - koło "Flecikowe"- gra na flecie prostym
Grupa VII - koło zuchowe "Leśne Ludki" 
Dzieci z grup IV,V,VI,VII,VIII - Zespół wokalno-taneczny  „Bajkowe Nutki” – T. Cichy, Ł. Stolarski

Koło plastyczne

Cele zajęć:

-Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi oraz umiejętne ich łączenie w swoich pracach.

-Rozwijanie pomysłowości i orginalności.

Koło literackie

Cele zajęć:

- Budzenie zainteresowania czytaniem, poznawanie ciekawych książek i utworów literatury dzieciecej oraz ich autorów.

- Budzenie inwencji twórczej i pomysłowości przy wykorzystywaniu różnorodnych technik do interpretacji plastycnej utworów literatury pięknej. - Współpraca z Biblioteką Miejską

- cykliczne spotkania tematyczne.

 

Koło muzyczno-ruchowe

Cele zajęć:

- Rozwijanie predyspozycji muzycznych i wrażliwości muzycznej dzieci poprzez rożnorodne formy muzyczne i łączenie muzyki z ruchem.

- Umożliwienie przeżywania i wyrażania różnych stanów emocjonalnych przez odpowiedni dobór muzyki.

Koło zuchowe "ekologiczne zuchy"

Cele zajęć:

- Poszerzenie ogólnej wiedzy o zuchach i harcerstwie.

- Uwrażliwienie zuchów na piękno przyrody oraz niesienie pomocy przyrodzie.

- Ukształtownie wrazliwosci na niesienie pomocy innym oraz zachowanie szacunku wobec tych osób.

- Organizowanie rajdów, wycieczek, konkursów, udziału w różnego rodzaju akcjach np: WOŚP, sprzątanie Świata, pierwszy dzień wiosny, zielony dzień.

- Stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.

- Wyzwalanie aktywnosci ruchowej poprzez tance i zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu.

Koło muzyczno -plastyczne

Cele zajęć:

- Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych, słuchu muzycznego stosownie do możliwości dzieci.

- Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi oraz umiejętne ich łączenie w swoich pracach.

- Rozwijanie pomysłowości i orginalności.