Rekrutacja

REKRUTACJA 2018/2019

NABÓR ELEKTRONICZNY

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2018/2019  

Ważne:
DEKLARACJE O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO SKŁADACIE PAŃSTWO
W TERMINIE 22.02.2018r.- 28.02.2018r.- TYLKO DO GODZINY 12.00, BEZ MOZLIWOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI PO TEJ GODZINIE, PONIEWAŻ NIE BĘDZIE MOŻLIWE ZAREJESTROWANIE JEJ
W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM.

WAŻNE PLIKI DO POBRANIA 2018/2019:
1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2018

3. Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów 2018

 

 

 

 

 


Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ZGIERZ NA ROK SZKOLNY 2017/2018- do pobrania.

1. Komunikat z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w dniu 10 marca 2017 r. Prezydent Miasta Zgierza podpisał zarządzenie Nr 50/VII/2017 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2017/2018 Na podstawie art. 153 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy rodzice dzieci przyjętych na rok szkolny 2016/2017 do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (plik .pdf) w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Wyżej wymienione deklaracje należy składać w terminie: 24 marca 2017 r. – 30 marca 2017 r.

2. Komunikat z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2017/2018 Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) informuję, że kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określa: 

UCHWAŁA NR XXX/369/17 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.

UCHWAŁA NR XXX/370/17 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz. 

3. Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza Komunikat z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2017/2018 Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60):

Szanowni Państwo, składanie wniosków drogą elektroniczną będzie możliwe od 31 marca 2017 r. do 13 kwietnia 2017 r.
                                                                NABÓR ONLINE
Ważne do pobrania: