Podziękowania


                                                             


1. Serdeczne podziękowania dla Pana  Marka Szprucha  za pomoc na rzecz naszego przedszkola.2. Dziękujemy Panu Krystianowi Struszczykowi z Państwowej Straży pożarnej w Zgierzu za dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem  w naszej placówce.