url niezgodny z rzeczywistym dostepem Opłaty - Miejskie Przedszkole nr 13 w Zgierzu

Opłaty

 


 

PROSIMY O NIEUISZCZANIE OPŁAT ZA WYŻYWIENIE  I ZA GODZINY PONAD PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ DO CZASU ZAMIESZCZENIA AKTUALNYCH LIST OPŁAT.


Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/355/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz przedszkolach publicznych: - rodzic dziecka w wieku do 5 lat ponosi opłatę wykraczającą poza podstawę wychowania przedszkolnego wynoszącą 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu; - rodzic dziecka w wieku 6 lat nie ponosi opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

Posiłki:
Stawka żywieniowa (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 6 zł.
-śniadanie- 1.80 zł
-obiad- 3.00 zł
-podwieczorek- 1.20 zł
Opłaty za przedszkole drogą internetową na numery kont:

84 87830004 0021 6661 2000 0004 (opłata za godzinę ponad podstawę programową)

73 87830004 0021 6661 2000 0008 (wyżywienie)