O nas

O nas.
  Priorytetem przedszkola jest to, by każde dziecko czuło się tu bezpieczne, akceptowane i ważne. Dążymy do tego już od jego pierwszych dni , uważnie obserwując i poznając dzieci, wdrażając działania pomocne w procesie adaptacji, dokładając starań, by poznać dziecko, jego indywidualne potrzeby i możliwości.
 
  Naszym atutem jest wykwalifikowana kadra , która poszerza swoja wiedze i umiejętności adekwatnie do bieżących potrzeb przedszkola . Wśród nas jest wielu nauczycieli posiadających dodatkowe kwalifikacje m.in. z zakresu terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej , czy języka angielskiego.

  Wkładamy dużo zaangażowania w przygotowanie dzieci do edukacji wczesnoszkolnej, po to by pewnie i z wiarą we własne możliwości wkroczyło w kolejny etap edukacyjny.
  Rozwijamy dziecięce zainteresowania prowadząc bezpłatne koła zainteresowań:
- Koło zuchowe „Leśne ludki”
- Koło sensoplastyczne
- Koło muzyczno-taneczne
- Koło literackie
Oraz organizując bezpłatne zajęcia dodatkowe:
-rytmika
-gimnastyka ogólnorozwojowa
-język angielski
-język niemiecki
-religia
  Realizujemy bogatą ofertę programową, wykorzystując wychowania przedszkolnego, programy ogólnopolskie, którą uaktualniamy , tworząc autorskie programy, zgodnie z potrzebami dzieci. Mamy na koncie wiele sukcesów, oraz innowacyjnych działań w zakresie m.in. ekologii, (m.in. Certyfikat Zielonej Flagi), promocji zdrowia (m.in. . Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie)działań twórczych, rozwijania zainteresowań językowych, czy wspierania dziecka z trudnościami rozwojowymi. Wspieramy rodziców w pokonywaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych czy edukacyjnych dziecka.
  Naszą mocna stroną jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka, we wspłópracy ze specjalistami: -pedagogiem przedszkolnym -logopedą -psychologiem -instruktorem gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
  Przedszkole wyposażone jest w:
-przestronne , duże sale , które są na bieżąco doposażane
-2 jadalnie-dla dzieci młodszych i dla starszych
-gabinet specjalistów wyposażony w nowoczesne pomoce do zajęć specjalistycznych, 
-przestronną umywalnię.
  Idąc z duchem czasu przedszkole inwestuje w nowatorskie sprzęty, nasze klasy wyposażone są m.in.w monitory interaktywne, oraz „Magiczne dywany”, które dzieci uwielbiają. Urządzenia interaktywne zapewniają doskonałą zabawę indywidualnie jak i zespołowo, doskonaląc przy tym szereg rozmaitych umiejętności jak np. koordynację wzrokowo-ruchową, współpracę w zespole, refleks.
  Naszą chlubą jest Przedszkolny Ogród Zmysłów, w którym dzieci doświadczają wrażeń sensorycznych dzięki mi.in . bogatej roślinności. Prowadzone są tam rozmaite zajęcia i zabawy usprawniające integracje sensoryczną , a także kształtujące wiedzę i umiejętności z zakresu ekologii. Tworzymy zespół ludzi współpracujących ze sobą, wzajemnie się wspierając w dążeniu do tworzenia optymalnych warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju Państwa dzieci.

Do zobaczenia w Bajkowym Przedszkolu!