Kontakt

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13

95 - 100 ZGIERZ
ul. J. SŁOWACKIEGO 8

tel.: 42 716 25 73
e-mail: mp13zgierz@wikom.pl


Administrator: Miejskie Przedszkole nr 13; 95-100 Zgierz; ul. J. Słowackiego 8;
tel. 427162573; e-mail mp13zgierz.wikom.pl

Inspektor Ochrony Danych: Witold Szczeciński; iod.mp13zgierz@wikom.pl